skip to Main Content
Kunsten å Lytte

Kunsten å lytte

Som improviserende musiker har jeg brukt mesteparten av mitt liv på å lytte. Når vi spiller, lytter vi like mye til det som er mellom lyden – mellom tonene, som til tonene selv. Hvis vårt ego bryter inn med et ønske om at det skal være sånn eller slik, er det stor sjans for at flyten vil brytes. På sitt beste derimot er det ingen til stede – musikk finner sted og det er det.

Jeg tror ikke dette er så ulikt hver og ens lytting i hverdagen. Enhver samtale er som en improvisasjon. Vi vet ikke hvor det skal gå, og vi lytter oss inn og følger flyten. Hvis vi definerer et mål, risikerer vi å overse verdifulle detaljer og nyanser som kunne ledet til noe nytt og friskt. Når vi lytter til en annen snakke; hvem lytter vi egentlig til? Lytter vi oss inn mot det som ligger bakenfor ordene; det ordene forsøker uttrykke, eller lytter vi til ordene i seg selv? Hører vi den andre, eller hører vi vår egen persepsjon av den andre? Ofte tror jeg vi gjør litt av hvert, men at vi kanskje heller litt mot det siste. Det blir som alt annet vi tar inn gjennom sansene.

Vi blir forbikjørt i trafikken. Umidelbart stiger sinnet – “han gjorde ikke som han skulle”. Hvis vi hadde hatt mulighet til å ta en time-out, hadde vi kanskje oppdaget historien bak reaksjonen. For alt vi vet trodde hun fartsgrensen var høyere? Kanskje skal han rekke en fødsel? Kanskje håper de tjene noen minutter på å kjøre forbi? Hva har noe av dette å gjøre med oss? Vår reaksjon er simpelthen vår reaksjon. Noe minnet oss på noe reaktivt som allerede var her. Hvis vi benytter de mange anledningene i hverdagen til å studere våre reaksjoner, til å lytte nøye, vil vi kunne gjøre svært så verdifulle oppdagelser.

“When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new.”

– The Dalai Lama – 

Back To Top