skip to Main Content
Nothing New By Nobody Special

Nothing new by nobody special

Når vi er oss selv er det som det er, det er alt. Ingen steder å gå. Ikke noe å lære. Ikke noe å oppnå. Ingen start. Ingen slutt. Eller som den amerikanske læreren Ram Dass så raust formulerte det, etter å ha grublet på den mest sannferdige tittel på foredragene han holdt : “Nothing new by nobody special.” Det er ikke noe spesielt det å være seg selv. Det er ikke noe eksternt. Det er det tidligste, mest grunnleggende som finnes. Men kanskje nettopp derfor, fordi det er så enkelt og nært i distanse, så fremstår det som ekstra vanskelig i en verden som i stor grad hevder at svarene er alle andre steder enn her, akkurat nå. Den indiske filosofen og forfatteren Rabindranath Tagore beskrev det slik :

“It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple.”

Det er nok av ideer som leder oppmerksomheten vår utover i tid og rom. Bare vi får mer kunnskap, rett utdanning, mer penger, nok tid, rett anledning, bare vi blir bedre, får meditert nok, får mer oversikt over omgivelsene og så videre, da vil tilg ordne seg. Men slik er det ikke. Uansett hvor dypt denne ideen er plantet i oss, så er den ikke sann.

Hva er da vårt utgangspunkt? Hvor er vi?

Når vi opplever øyeblikk av ren eksistens – av ren væren, så vil vi kunne kjenne på en tilfredshet uten sidestykke. Ikke som en lykkerus, med hang-over neste dag etterfulgt av abstinenser etter mer, men som en grunnleggende følelse av tilfredshet. En følelse av “ahh…” Når vi for første gang begynner legge merke til disse glimtene, oppleves de gjerne som nettopp det – små, kortvarige glimt som lyser opp en grå og hverdagslig bakgrunn. Men gradvis, ved å titte stadig dypere inn i oss selv, når lyder og bevegelser etterhvert avtar i styrke og intensitet, vil disse glimtene utvide seg. Og en dag vil forgrunn og bakgrunn ha byttet plass.

Back To Top