skip to Main Content

Den paradoksale søken

Bodhidharma, grunnleggeren av zen buddhismen, uttalte følgende etter å direkte ha erfart sin sanne natur: “Det jeg søkte etter var iboende i søkeren selv. Søkeren er det søkte – det…

Back To Top