skip to Main Content

Tanker om døden

Hva er døden? Hvordan kan vi ta stilling til noe som, når det kommer til stykket, ikke er egenopplevd? Hva legger vi i døden? Hvordan forstår vi begrepet? En buddhistmunk…

Back To Top