skip to Main Content

Erkjennelser på veien

Hvordan trekke vår oppmerksomhet tilbake til dette øyeblikket, her vi er akkurat nå? Dette tror jeg er essensen. Gi slipp på historien, gjetningene, antakelsene: Dette er jeg ikke i stand til. Jeg forstår ikke.…

Å være her

Vi er her, akkurat nå - i dette øyeblikk. Beveger vi oss, vil for - og fremtid dukke opp. Hvor lenge kan jeg ta inn et sanseinntrykk, og samtidig holde…

Å gi slipp

Å gi slipp betinger at det allerede holdes fast. Hvorfor holder vi egentlig fast? Hva menes med å holde fast? Hvis vi virkelig vil gå grundig til verks, kan vi til og med…

Back To Top