skip to Main Content

Å leve innenfra og ut

Slik kjennes det her jeg sitter. Hva er det motsatte? Utenfra og inn? Nisargadatta Maharaj spør følgende spørsmål, "Hva kommer først? Du eller verden?". Dette vekker umiddelbart noe i meg. Jeg innser…

Back To Top