skip to Main Content

Hva vet vi?

«Do not try to know the truth, for knowledge by the mind is not true knowledge. But you can know what is not true — which is enough to liberate…

Å leve innenfra og ut

Slik kjennes det her jeg sitter. Hva er det motsatte? Utenfra og inn? Nisargadatta Maharaj spør følgende spørsmål, "Hva kommer først? Du eller verden?". Dette vekker umiddelbart noe i meg. Jeg innser…

Back To Top