skip to Main Content

Det største vi kan tilby verden…

...er vår hele og fulle oppmerksomhet. En oppmerksomhet som hverken er dømmende, selektiv, kalkulerende, beregnende eller splittende. En tilstedeværelse som strekker seg hinsides vår personlige historie, våre meninger, synspunkt og preferanser. Hvem og hvor er…

Kunsten å lytte

Som improviserende musiker har jeg brukt mesteparten av mitt liv på å lytte. Når vi spiller, lytter vi like mye til det som er mellom lyden - mellom tonene, som…

Back To Top