skip to Main Content

Jeg vil gjøre noe bra for verden….

Denne tanken dukker til stadighet opp. Jeg ønsker være en bra person. Jeg ønsker gjøre noe bra for verden. Jeg vil det ene og det andre. Hva innebærer den tanken…

Hva er før?

De fleste av oss har en opplevelse av å bli født inn i en allerede eksisterende verden. Følelsen/tanken/forståelsen/opplevelsen er at verden var før vi var. Hva hvis dette settes på…

Back To Top