skip to Main Content

«Frode er en strålende person å samtale med. Han har lang erfaring med mange og lange studier av forskjellige filosofier, og har vært til stor hjelp for meg i vanskelige livssituasjoner, både yrkesmessig og privat. Både som lytter, men først og fremst gjennom å komme med gode løsningsforslag og ideer til andre måter å tenke og handle på.
Han har også egne erfaringer med å komme seg igjennom vanskelige livsproblemer, noe som gjør at han enkelt kjenner seg igjen i mange av de forskjellige emnene vi har snakket om, og jeg blir alltid bedre til sinns av å snakke med ham. I tillegg får jeg gode innspill å tenke over, som jeg blir gående å reflektere over selv i lang tid.
Jeg kan på det sterkeste anbefale Frode til alle som har behov for noen å samtale med.»

Back To Top