skip to Main Content
Vårt øyeblikk Her På Jorden

Vårt øyeblikk her på jorden

Her er vi. Akkurat dette øyeblikket akkurat nå. Dette øyeblikket inneholder absolutt alt som noensinne har eksistert, som eksisterer og som kommer til å eksistere. Det er ikke mer enn dette. Dette er alt.

Vi lever i den tro at tiden er noe lineært som beveger seg fra da til dit. I denne tiden inkluderer vi oss selv. Vi blir født, vi holder på og så en dag tar det slutt. Midt i denne opplevelsen av tid har vi alle erfart glimt av tidløshet. Sittet med følelsen av at akkurat dette øyeblikket er så fullendt som det kan få blitt. Dette tidløse øyeblikk hvor alt og ingenting finnes, der vår person svinner hen til fordel for noe evig. I dette sekund savnes ingenting. Øyeblikket er strukket ut. Så etterhvert sniker for – og fremtiden seg ubemerket tilbake i bevisstheten vår, og vips er vi igjen koblet på tid og sted. Vi blir igjen noen som har noe å gjøre.

Hvem er denne noen vi mener vi er? Hvis vi blir spurt om hvem vi er, vil ethvert svar som dukker opp kun være relativt sant. Samme hvilket svar det måtte være, så er det ikke svaret. I hvilken retning skal vi da snu oss? Eller kanskje enda bedre – hvilke retninger blir tilgjengelige for oss i det vi slipper taket i definisjonen av oss selv? Vi vil oppdage at verden ikke er todimensjonal i form av enten/eller. Vi er hverken bedre eller dårligere enn noen andre (hadde vi bare stoppet opp akkurat her og latt dét synke inn, hadde vi ikke trengt noe mer). Hvis vi ikke er noen av disse, hva er vi så?

I det samme vi slipper taket i historien om oss selv, vil også opplevelsen av tid falle fra. Tiden henger sammen med vår idé om oss selv. Hva gjenstår så? Vi, som vi er – akkurat her, akkurat nå.

Back To Top